เจี๊ยบ-วิโรจน์ นำ ส.ส.ก้าวไกล โดดประชุมสภา ร่วมม็อบเฟซ

เมื่อ 19 ก.พ.64 ที่ หน้าสัปปายะสภาสถาน ถ.สามเสน เขตดุสิต กลุ่ม Mob Fest แกนนำ  น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล และ น.ส.ศุกรียา วรรณายุวัฒน์

Read more