หมู่อาร์ม ราษฎรไทยไม่ทน ปราศรัยไล่ประยุทธ์

หมู่อาร์ม ราษฎรไทยไม่ทน ปราศรัยไล่ประยุทธ์ เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่ แยกผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชน

Read more