ไผ่ราษฎรทะลุฟ้า หล่อเทียนทำบุญ ขับไล่ประยุทธ์

ไผ่ราษฎรทะลุฟ้า หล่อเทียนทำบุญ ขับไล่ประยุทธ์ เมื่อ 22 ก.ค.64 ที่ ลานข้างพระบรมรูป ร.6 สวนลุมพินี กลุ่มทะลุฟ้า

Read more