ราษฎรสหพันธ์ขนส่งทางบก ร้องราคาน้ำมันแพง ไม่ทนเป็นทาส

ราษฎรสหพันธ์ขนส่งทางบก ร้องราคาน้ำมันแพง ไม่ทนเป็นทาส เมื่อ 27 ต.ค.64 เวลา 10.20 น. กลุ่มสหพันธ์ขนส่งทางบก

Read more