ม็อบ20 ก.พ. ยุติการชุมนุม ไล่บิ๊กตู่

เมื่อ 20 ก.พ.64 ที่ รัฐสภา กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม วัตถุประสงค์ กลุ่มได้ประกาศนัดชุมนุมหน้ารัฐสภามีชื่อกิจกรรมว่า

Read more

ม็อบราษฎร ไล่บิ๊กตู่ หน้าสภา หลังโหวต

เมื่อ 20 ก.พ.64 ที่ รัฐสภา กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม วัตถุประสงค์ กลุ่มได้ประกาศนัดชุมนุมหน้ารัฐสภามีชื่อกิจกรรมว่า

Read more

TimeLine ม็อบ20 ก.พ. รวมพลไปรัฐสภา

เมื่อ 20 ก.พ.64 ที่ แยกบางโพ กลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี นำโดย นาย ชินวัตร จันทร์กระจ่าง วัตถุประสงค์ กลุ่มได้ประกาศนัดชุมนุมหน้ารัฐสภา

Read more

คณะราษฎร ม็อบรวมตัว อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกรัฐสภา

เมื่อ 20 ก.พ.64 ที่ รัฐสภา สัมปายะสถาน เกียกกาย กรณี กลุ่มคณะราษฎรนัด รวมตัว อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกรัฐสภา

Read more

ไบรท์ ชินวัตร นำราษฎร ม็อบผ่าด่านตำรวจ

เมื่อ 20 ก.พ. 64 บริเวณท่าน้ำนนทบุรี (หอนาฬิกา) อ.เมือง จ.นนทบุรี กรณี นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี

Read more

ตู้คอนเทนเนอร์ สกัดม็อบ20 ก.พ. คณะราษฎร

เมื่อ 20 ก.พ.64 กรณี กลุ่มคณะราษฎรนัด รวมตัว อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกรัฐสภา ที่ สัมปายะสถาน รัฐสภา เกียกกาย

Read more

ม็อบ20 ก.พ. คณะราษฎร ท้วงอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกรัฐสภา

เมื่อ 20 ก.พ.64 รัฐสภา สัมปายะสถาน เกียกกาย กรณี กลุ่มคณะราษฎรนัด รวมตัว อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกรัฐสภา

Read more

ไบรท์ ชินวัตร นำราษฎร ม็อบอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกรัฐสภา

เมื่อ 20 ก.พ.64 บริเวณท่าน้ำนนทบุรี (หอนาฬิกา) อ.เมือง จ.นนทบุรี กรณีนายชินวัตร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี

Read more