เจี๊ยบ พิธา ก้าวไกล ลงพื้นที่ ขอบคุณมวลชน

เมื่อ 6 มี.ค.64 เวลา 1645 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล

Read more

เจี๊ยบ-วิโรจน์ นำ ส.ส.ก้าวไกล โดดประชุมสภา ร่วมม็อบเฟซ

เมื่อ 19 ก.พ.64 ที่ หน้าสัปปายะสภาสถาน ถ.สามเสน เขตดุสิต กลุ่ม Mob Fest แกนนำ  น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล และ น.ส.ศุกรียา วรรณายุวัฒน์

Read more