ราษฎรไทยไม่ทน บุกพรรคภูมิใจไทย ออกพรรคร่วมรัฐบาล

ราษฎรไทยไม่ทน บุกพรรคภูมิใจไทย ออกพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อ 21 ก.ค. 64 พรรคภูมิใจไทย ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว

Read more