ราษฎรอะโ กโ ก้ บาร์ไม่ทน ร้องเงินเยียวยา 5000

ราษฎรอะโ กโ ก้ บาร์ไม่ทน ร้องเงินเยียวยา 5000 เมื่อ 29 มิ.ย.64 บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์

Read more