รังสิมันต์ โรม ส.ส.ก้าวไกล ต่อต้านโครงการก่อสร้างเขื่อนชุมพร

รังสิมันต์ โรม ส.ส.ก้าวไกล ต่อต้านโครงการก่อสร้างเขื่อนชุมพร เมื่อ 23 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. กลุ่มเครือข่ายคนรักษ์

Read more