เครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯและผบ.ทบ.

9 พ.ย.63 : เวลา 09.45 น. กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯและผบ.ทบ.

Read more

กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อต้านชุมนุมคณะราษฎร 8 พ.ย.

8 พ.ย.63 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมคู่ขนาน ต่อต้านคณะราษฎร 2563 และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ม็อบชุมนุม 8 พ.ย.

Read more