ราษฎรคาร์ม๊อบแพร่ แห่ไล่ประยุทธ์

ราษฎรคาร์ม๊อบแพร่ แห่ไล่ประยุทธ์ เมื่อ 1 ส.ค.64 เวลา 1630 กลุ่มเห็นต่างฯ นำโดย นายอาทิตย์ ขวัญยืน

Read more