วีระ บุก ป.ป.ช.สอบ เรืองไกร ปมเบนซ์หรูจากผู้ใหญ่ใจดี

วีระ บุก ป.ป.ช.สอบ เรืองไกร ปมเบนซ์หรูจากผู้ใหญ่ใจดี เมื่อ 29 ก.ค.64 ที่ สนง.ปปช. นายวีระ สมความคิด

Read more