4 พรรคการเมืองใหญ่ ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร แทนชุมพลพ้นสภาพ ส.ส.

4 พรรคการเมืองใหญ่ ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร แทนชุมพลพ้นสภาพ ส.ส. เมื่อ 9 ธ.ค.64 เวลา 1600 เพจหนังสือพิมพ์ชาวชุมพร

Read more