บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. แทน สิระ เจนจาคะ

บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. แทน สิระ เจนจาคะ เมื่อ 30 ม.ค.65 เวลา 1000-1200 น. การเลือกตั้งซ่อม

Read more