ธนาธร หาเสียง สมุทรสงคราม ไม่หวั่นโควิด สมุทรสาคร 548 ราย

พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะมีแถลงสถานการณ์โควิด

Read more