รังสิมันต์ โรม หาเสียงเลือกตั้ง นายกเล็กเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 พรรคก้าวไกล นำโดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล, รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล

Read more