หมอเหรียญทอง ร้องแรมโบ้ สอบพระราชทานอภัยโทษลดโทษ คดีทุจริตคอร์รัปชัน

หมอเหรียญทอง ร้องแรมโบ้ สอบพระราชทานอภัยโทษลดโทษ คดีทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อ 16 ธ.ค.64 เวลา 1000 ที่ สนง.กพ.

Read more

กลุ่มปกป้องสถาบัน ไล่องค์กรเเอมเนสตี้ออกไทย แรมโบ้ลั่นเเอมเนสตี้ไม่ออก ตนออกเอง

กลุ่มปกป้องสถาบัน ไล่องค์กรเเอมเนสตี้ออกไทย แรมโบ้ลั่นเเอมเนสตี้ไม่ออก ตนออกเอง เมื่อ 25 พ.ย.64 ที่ สนง.กพ.

Read more

กลุ่มปกป้องสถาบัน ร้องแรมโบ้ ตรวจองค์กร Amnesty ล้มสถาบัน

กลุ่มปกป้องสถาบัน ร้องแรมโบ้ ตรวจองค์กร Amnesty ล้มสถาบัน เมื่อ 25 พ.ย.64 ที่ สนง.กพ. กรณี กลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบัน

Read more