การ์ดราษฎร WeVo ม็อบตามคดีปาระเบิดใส่ราษฎร

เมื่อ 8 ม.ค.64 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลุ่ม We volunteer นำโดย นายปิยรัฐ จงเทพ วัตถุประสงค์ เพื่อทวงถาม

Read more