ม็อบราษฎรลงถนน แจ้งยุติชุมนุม นัดม็อบวันหน้า

ม็อบราษฎรลงถนน แจ้งยุติชุมนุม นัดม็อบวันหน้า เมื่อ 18 ก.ค.64 ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มเยาวชนปลดแอก

Read more