ราษฎรร้านอาหารไม่ทน ร้องขอเปิดร้านเหมือนเซเว่น 7-11

ราษฎรร้านอาหารไม่ทน ร้องขอเปิดร้านเหมือนเซเว่น 7-11 เมื่อ 6 ก.ค.64 บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบ

Read more