คฝ. ประกาศเจอมวลชนให้จับทันที

คฝ. ประกาศเจอมวลชนให้จับทันที เมื่อ 16 ส.ค.64 กลุ่มทะลุฟ้า แยกนางเลิ้ง ทำเนียบรัฐบาล นัดหมายชุมนุม

Read more