โครงการไทยสามัคคี ปกป้องเทิดทูนสถาบัน

การจัดกิจกรรมโครงการไทยสามัคคี เมื่อ 5 พ.ค.65 ที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เมื่อ 5 พ.ค.65 เวลา 1600 ชมรมศูนย์เรียนรู้

Read more