รุ้งปนัสยา บุกกระทรวง เรือนจำ ร.พ.ราชทัณฑ์ ร้องโควิดในเรือนจำ

รุ้งปนัสยา บุกกระทรวง เรือนจำ ร.พ.ราชทัณฑ์ ร้องโควิดในเรือนจำ เมื่อ 19 ส.ค.64 ที่ศาลยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ

Read more