ราษฎรนนทบุรี ราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงถามวัคชีนโควิด

ราษฎรนนทบุรี ราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงถามวัคชีนโควิด เมื่อ 16 ก.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กลุ่มราษฎร

Read more

ราษฎรนนทบุรี ร่วมราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงถามวัคชีน

ราษฎรนนทบุรี ร่วมราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงถามวัคชีน เมื่อ 16 ก.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กลุ่มราษฎร

Read more