ปล่อยแล้ว ไบร์ ราษฎรนนทบุรี ม็อบทวงวัคซีน

ปล่อยแล้ว ไบร์ ราษฎรนนทบุรี ม็อบทวงวัคซีน เมื่อ 17  ก.ค.64 หลังจากที่มีการจับกุมตัว นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง

Read more