ไผ่ดาวดิน-แอมมี่ รับทราบข้อหาคดีชุมนุม

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 64 ที่ สน.พหลโยธิน นาย จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน  และ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่

Read more