ราษฎรพัทลุงปลดแอก ไม่ทนอยู่อย่างทาส เผด็จการ

ราษฎรพัทลุงปลดแอก ไม่ทนอยู่อย่างทาส เผด็จการ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 64 เวลา 15.00 น. กลุ่มพัทลุงปลดแอก

Read more

คาร์ม๊อบโคราช ไม่ทนอยู่อย่างทาส

คาร์ม๊อบโคราช ไม่ทนอยู่อย่างทาส เมื่อ 7 ส.ค.64 การจัดกิจกรรม Car Mob ของกลุ่ม Korat No เผด็จการ

Read more

คาร์ม๊อบอยุธยา ไม่ทนอยู่อย่างทาส

คาร์ม๊อบอยุธยา ไม่ทนอยู่อย่างทาส เมื่อ 1 ส.ค.64 เวลา 1300 น. กลุ่มคณะราษฎรอยุธยา ในนามกลุ่มเยาวชนเพื่ออยุธยา

Read more