กลุ่มเห็นต่างทางการเมือง ม็อบไม่เอารัฐประหารเมียนมาร์

เชียงใหม่ เมื่อ 4 ก.พ.64 เวลา 2300 น. ความเคลื่อนไหวกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง นำโดยนายวิธญา คลังนิล (เบนซ์) นศ.ชั้นปีที่ 4

Read more