ม็อบราษฎร ลงถนน ไล่ประยุทธ์ ตำรวจรอตั้งรับ

ม็อบราษฎร ลงถนน ไล่ประยุทธ์ ตำรวจรอตั้งรับ เมื่อ 18 ก.ค.64 ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มเยาวชนปลดแอก

Read more