คาร์ม๊อบอุตรดิตถ์ ไล่ประยุทธ์ลาออก

คาร์ม๊อบอุตรดิตถ์ ไล่ประยุทธ์ลาออก เมื่อ 1 ส.ค.64 เวลา 1615 กลุ่มอุตรดิตถ์ปลดแอก ร่วมกับกลุ่ม นปช.อุตรดิตถ์

Read more

Car Mob สกลนคร ไล่ประยุทธ์ลาออก

Car Mob สกลนคร ไล่ประยุทธ์ลาออก เมื่อ 1 ส.ค. 64 เวลา 1340 กลุ่มเห็นต่างทางการเมืองในพื้นที่ โดยกลุ่มแดน

Read more

ราษฎรเยาวชนปลดแอก ม็อบลงถนน ไล่ประยุทธ์ลาออก

ราษฎรเยาวชนปลดแอก ม็อบลงถนน ไล่ประยุทธ์ลาออก เมื่อ 18 ก.ค.64 ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มเยาวชนปลดแอก

Read more