ม็อบราษฎรหลายอาชีพ ไม่ทนร้องประยุทธ์ หน้าทำเนียบ

ม็อบราษฎรหลายอาชีพ ไม่ทนร้องประยุทธ์ หน้าทำเนียบ เมื่อ 29 มิ.ย.64 ที่บริเวณป้ายรถรถประจำทาง

Read more