ม๊อบผ้าสีดำขึ้นไปคลุมยอดรัฐธรรมนูญ ตร.ยอมรับได้

ม๊อบผ้าสีดำขึ้นไปคลุมยอดรัฐธรรมนูญ ตร.ยอมรับได้ เมื่อ 19 ส.ค.64 ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มทะลุฟ้า และแนวร่วม

Read more