ตู่จตุพร นำราษฎรไทยไม่ทน ไหว้ศาลหลักเมือง ปกป้องบ้านเมือง

ตู่จตุพร นำราษฎรไทยไม่ทน ไหว้ศาลหลักเมือง ปกป้องบ้านเมือง เมื่อ 30 มิ.ย.64 ที่ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

Read more