ธิดา แดงนปช. รำลึก 15 ปี นวมทอง แขวนคอ

ธิดา แดงนปช. รำลึก 15 ปี นวมทอง แขวนคอ เมื่อ 31 ต.ค.64 เวลา 1350 น. กรณี ที่สดมภ์อนุสรณ์ นวมทอง ไพรวัลย์ ใต้สะพานลอย ด้านหน้า

Read more