ผู้ค้าม็อบผู้ว่า สั่งปิดร้านค้า ทำไมเซเว่น 7-11 เปิด 24 ชม.

จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ 19 ม.ค.64 เวลาประมาณ 22.30 น. ได้มีกลุ่มบุคคลได้มาทำการติดป้ายผ้าที่รั้วหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ประท้วงนโยบายนาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการออกมาตรการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อโรคไวรัส (โควิค – 19) ตามนโยบายรัฐบาลในการปิดสถานบริการในตอนกลางคืน ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

การปิดตลาดถนนคนเดินหน้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งทำให้พ่อค้า แม่ค้า และ พนักงานบริการที่ทำงานในสถานประกอบการเดือดร้อน ทำให้ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัว

โดยมีข้อความที่เขียนในป้ายผ้า ดังนี้

– ท่านผู้ว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นเถอะ

– งานกาชาดจัดได้ถนนคนเดินห้ามจัด

– คนร้อยเอ็ดไม่เอาผู้ว่า

– สถานบริการคนเดือดร้อน

กลุ่มบุคคลที่ได้กระทำการติดป้ายผ้าข้อความประท้วงนโยบาย ผวจ.ร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ คาดว่าเป็นกลุ่มผู้ค้าขายในตลาดคนเดินร้อยเอ็ด หรือ กลุ่มบุคคลที่ทำงานในสถานประกอบการในตอนกลางคืน ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

อ่านต่อ