ราษฎรพิทักษ์เสือดำ ลั่นเสือดำต้องไม่ตาeฟรี ผลออกมาต้องยอมรับศาล

ราษฎรพิทักษ์เสือดำ ลั่นเสือดำต้องไม่ตาeฟรี ผลออกมาต้องยอมรับศาล เมื่อ 7 ธ.ค. 64 ที่ ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพมหานคร (bacc) กลุ่ม T’Challa พิทักษ์เสือดำ

นำโดย นายทศพร กลั่นแก้ว ตัวแทนประสานงานองค์กรสิทธิสัตว์แห่งประเทศไทย Thailand Animal Rights Alliance วัตถุประสงค์ จัดกิจกรรม คืนยุติธรรม วันพิพากษาคดีเสือดำ เสือดำต้องไม่ตา eฟรี ยอดมวลชน 70 คน

เวลา 1658 น. เริ่มกิจกรรมอภิปราย คืนยุติธรรม วันพิพากษาคดีเสือดำ เสือดำต้องไม่ตา eฟรี

น.ส.พริม มณีโชติ พิธีกร กล่าวนำและอธิบายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พร้อมแนะนำผู้อภิปราย

เวลา 1715 น. นาย ทศพร กลั่นแก้ว ตัวแทนประสานงานองค์กรสิทธิสัตว์แห่งประเทศไทย Thailand Animal Rights Alliance กล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นของคดีเสือดำ และสิทธิสัตว์

เวลา 1719 น. นายเกรียงไกร ชีช่วง เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงคนกับป่า การอยู่ร่วมกัน คนสัตว์ป่า และและการทำลาeปากจากคนอยู่ป่ามักอยู่ในตำราเรียน

เช่น กะเกรี่ยงทำไร่เลื่อนลอย ถือเป็นการปลูกฝังความเชื่อ และกลุ่มคนที่เข้าไปทำไร่เลื่อนลอยหรือ บุกรุกป่า ซึ่งไม่ใช่คนชนเผ่าหรือชา ติพันธ์ทำให้โท ษนั้นตกอยู่กับกลุ่มชาติพันธ์

เวลา 1730 น. น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ (ทนายแจม) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และปัจจุบันมีกลุ่มคนถูกดำเนินคดีมากขึ้น และถูกจำกัดสิทธิมากขึ้น โดยเฉพาะการกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ทำให้กรอบเสรีภาพเล็กลง

เวลา 1738 น. นาย ทศพร กลั่นแก้ว กล่าวถึงประเด็นในการตัดสินคดีในวันที่ 8 ธ.ค.64 ที่ศาลทองผาภูมิ ว่าถึงจะมีการตัดสินอย่างไรก็ต้องยอมรับ

แต่กฎหมายคนต่อสัตว์ก็ไม่มีรุuแรง ควรเคารพชีวิตซึ่งกันและกัน และควรมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีการปกปิดอาชญากssม

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรพิทักษ์เสือดำ ม็อบวันพิพากษาคดีเสือดำ เสือดำต้องไม่ตา eฟรี จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ