ราษฎรแทนคุณ กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันนครสวรรค์ ยืนดำรงไว้ซึ่ง ม.112

ราษฎรแทนคุณ กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันนครสวรรค์ ยืนดำรงไว้ซึ่ง ม.112 ความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน จ.นครสวรรค์ มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อ 27 ม.ค. 65 เวลา 0730 น.ส.แทนคุณ ปิตุภูมิ อายุ 60 ปี ที่อยู่เลขที่ 519/3 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ แกนนำร่วมฯ กลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน จ.นครสวรรค์ (ไม่มีมวลชนเข้าร่วม)

ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง โดยการยืนถือป้ายไวนิล มีข้อความ “ดำรงไว้ซึ่ง ม.112 เพราะท่านทำ เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะ ของพระราชา หวังให้เราชาวประชา อยู่ดีกินดี” บริเวณสถานที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ฯ จำนวน 2 แห่ง

ได้แก่ 1.ด้านหน้าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และ 2.ตลาดสดบ่อนไก่ หน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยใช้เวลาถือป้ายสถานที่ละประมาณ 10 นาที จากนั้นได้เดินทางกลับ เมื่อเวลา 0900 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

น.ส.แทนคุณฯ เป็นหนึ่งในแกนนำร่วมฯ กลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน จ.นครสวรรค์ ซึ่งมี น.ส.จีรนันท์ อินทรสุริยวงศ์ เป็นแกนนำหลัก (อดีตกลุ่ม กปปส.นครสวรรค์ เดิม) เพื่อต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และให้คงไว้ซึ่งกฎหมายอาญา มาตรา 112

ในโอกาสต่อไป น.ส.แทนคุณฯ จะเดินสายไปยืนถือป้ายแสดงเจตนารมณ์ตามสถานศึกษา ที่มีแกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่-นครสวรรค์ (Nakhon Sawan New Generation) ซึ่งปัจจุบันมีการออกมาจัดกิจกรรมเดินแจกแผ่นพับ “ราษฎร ยกเลิก 112/นับหนึ่งให้ถึงล้าน ยกเลิก 112” และ “รวม 10 ปัญหามาตรา 112”

พร้อมกับแจกจ่ายแบบลงชื่อเข้าร่วมแก้ไข ม.112 (ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ…. ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ตามสถานที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน จ.นครสวรรค์ ซึ่งมี น.ส.จีรนันท์ อินทรสุริยวงศ์ เป็นแกนนำหลัก (อดีตกลุ่ม กปปส.นครสวรรค์ เดิม)
อ่านต่อ