หมอทศพร ทวงวัคซีน pfizer ให้แพทย์ด่านหน้า

หมอทศพร ทวงวัคซีน pfizer ให้แพทย์ด่านหน้า เมื่อ 3 ส.ค.64 เวลา 1056 น. ที่บริเวณภายในโรงอาหาร สนง.ก.พ. ทำเนียบรัฐบาล

ได้มี นพ.ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมผู้ติดตาม 5 คน เดินทางมา วัตถุประสงค์ เพื่อทวงวัคซีน pfizer ให้หน่วยหน้าด่าน

เวลา 1111 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร สนง.กพ. นพ.ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมผู้ติดตาม 4 คน

ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณี วัคซีน pfizer ให้หน่วยหน้าด่าน

เวลา 1140 น. ภายหลังจากการแถลงข่าวจบ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมผู้ติดตาม 4 คน ได้เดินข้ามไปประตูชมัย ฯ

เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่านช่องทางตู้ ปณ. 1111 บริเวณด้านหน้าประตูชมัยฯ ทำเนียบฯ และได้ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพ

เวลา 1145 น. หลังจากนั้น ได้ยุติกิจกรรม และอยู่ระหว่างแยกย้ายเดินทางกลับ

ทวงวัคซีน pfizer ให้แพทย์ด่านหน้า

อ่านต่อ