หมอทศพร ร้องทูต Us ขอบริจาควัคซีนโควิ ด

หมอทศพร ร้องทูต Us ขอบริจาควัคซีนโควิ ด เมื่อ 19 ก.ค.64 เวลา 10.40 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา นพ.ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมมวลชน 5 คน

วัตถุประสงค์ ยื่นหนังสือถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบวัคซีนส่วนเกินให้ชาวไทย

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ ได้ยื่นหนังสือ ต่อ Mr.kawin McCown ตำแหน่ง จนท.ฝ่ายการเมือง (ตัวเเทน)

เวลา 10.45 น. นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ เกี่ยวกับขอความอนุเคราะห์มอบวัคซีนส่วนเกินให้ชาวไทย

เวลา 11.05 น. นพ.ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมพวกรวม 5 คน ได้เดินทางกลับ

เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ