อบต.คณะก้าวหน้า ชนะเลือกตั้ง ธนาธร แห่ยินดี เดินสายอีสาน

อบต.คณะก้าวหน้า ชนะเลือกตั้ง ธนาธร แห่ยินดี เดินสายอีสาน เมื่อ 19-20 ม.ค. 65 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า

ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อพบปะและแสดงความยินดีกับทีมผู้สมัคร อบต. ในสังกัดคณะก้าวหน้า ที่ชนะการเลือกตั้ง อบต.ในห้วงที่ผ่านมา และพูดคุยแนวทางการบริหารงานตามนโยบายของคณะก้าวหน้า มีรายละเอียด ดังนี้

1) ใน 19 ม.ค.65

เวลา 1330-1530 เดินทางจาก อบต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี – อบต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

เวลา 1530-1630 พบปะ นายธีรพันธ์  ทองทุม นายก อบต.โคกม่วง

เวลา 1630-1730 ลงพื้นที่ อบต.โคกม่วง ดูระบบประปา ตลาด แหล่งท่องเที่ยว

เวลา 1730-1745 เดินทางจาก อบต.โคกม่วง – อบต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรืองฯ

 

เวลา 1800-2000 รับประทานอาหารเย็น กับ นายก อบต. ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู

2) ใน 20 ม.ค.65

เวลา 0830-0930 พบปะ ทีมงาน อบต.ทรายทองฯ

เวลา 0930-1030 ลงพื้นที่ อบต.ทรายทองฯ

เวลา 1030-1045 เดินทางจาก อบต.ทรายทองฯ – อบต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรืองฯ

เวลา 1100-1200 พบปะ ทีมงาน อบต.หันนางามฯ

เวลา 1200-1230 รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 1230-1330 ลงพื้นที่ อบต.หันนางามฯ

เวลา 1330-1345 เดินทางจาก อบต.หันนางามฯ – อบต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรืองฯ

เวลา 1400-1500 พบปะทีม อบต.เมืองใหม่ฯ

เวลา 1500-1600 ลงพื้นที่ อบต.เมืองใหม่ฯ

สำหรับความเคลื่อนไหวของนายธนาธร ลงพื้นที่ ยินดีนายก อบต. ทีมคณะก้าวหน้า ชนะเลือกตั้ง ในรอบ 8ปีที่รอ จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ