ไม่หยุด! ธนาธร ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น ตาก รอมา 8 ปีมีการเลือกตั้ง อบจ.

10 ธ.ค. 63 : เวลา 1625 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายชำนาญ จันทร์เรือง( อดีต รอง หน.พรรค อนค. และ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ ) และสมาชิก คณะก้าวหน้า ประมาณ 10 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยในกิจกรรมปราศรัยหาเสียง นายก อบจ.ตาก ณ.บ้านเลขที่ 38-39 ม.2 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก (บ้านนางยง เรือนคำ)

โดยมีนายคริษฐ์ ปานเนียม ผู้สมัคร ตำแหน่งนายก อบจ.ตาก เบอร์ 3 และ นายนุรัฐชัย มาลีแก้ว พร้อมด้วยนาย กฤษณะพุ่มสนธิ์ ที่ปรึกษาทีมนายก อบจ.ตาก คณะก้าวหน้า นายณรงค์ บัวบาน หน.คณะก้าวหน้าตาก และนางเบญภา อินทฉิม เลขา หน.คณะก้าวหน้าตาก มาร่วมต้อนรับคณะนายธนาธรฯ และร่วมกิจกรรมปราศรัย

โดยในบริเวณที่จัดกิจกรรม มีการจัดเตรียมเครื่องเสียง และเก้าอี้ สำหรับผู้มารับฟังการปราศรัย โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน โดยส่วนมากเป็นประชาชนในพื้นที่ ม.2,ม.3 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา โดยสรุปการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ได้ดังนี้

เวลา 1630 – 1635 นายคริษฐ์ฯ ปราศรัย แนะนำตัว โดยแสดงวิสัยทัศน์ ว่ามีความตั้งใจ ที่ต้องการจะกระจายงบประมาณของ อบจ. ลงพื้นที่ ให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่ของ จว.ต.ก. ขอโอกาสให้กลุ่มของตนซึ่ง เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองให้คนรุ่นใหม่ได้เข้า มาทำงาน

เวลา 1635 – 1640 นายนุรัฐชัย มาลีแก้ว แสดงวิสัยทัศน์ และ แนะนำตัวขอโอกาสคน อ.สามเงา ให้คนรุ่นใหม่มารับใช้พัฒนาอำเภอสามเงา ในครั้งนี้ด้วย

เวลา 1640  นายธนาธรฯ ปราศรัย ขอโอกาสให้คณะก้าวหน้า มารับใช้ประชาชน ใน 20 ธ.ค.63 นี้ ในรอบ 8 ปีมีการเลือกตั้งนายก อบจ. ขึ้นมา อีกทั้งจะมีการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นๆ ขอเชิญชวนมาใช้สิทธิในการเลือกเบอร์ 3 นายก อบจ. ตาก โดยบัตรเลือกตั้ง มี 2 ใบ ใบที่ 1 เลือก นายก อบจ. ใบที่ 2 คือเลือกตั้ง ส.อบจ. หากในอนาคตจะมีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาล หรือนายก อบต. การปราศรัยหาเสียงหลายจังหวัดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีคำถาม ว่าข้าว ข้าวโพด มันสัมปะหลัง ราคาเท่าไร  เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องรับผิดชอบ รัฐส่วนกลาง ต้องมีความเชื่อมโยงรับผิดชอบร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น มีความรับผิดชอบไม่ต่างกันและมีความสำคัญเหมือนกัน

งบประมาณ จว.ต.ก. มีงบประมาณ 520 ล้านบาท อยู่ใต้การบริหารของ นายก อบจ. เป็นเรื่องใกล้ตัวที่การเมืองท้องถิ่นที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ ปชช.ในพื้นที่ จว.ต.ก.ทีมผู้สมัครการเมืองท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า มีจุดยืนที่ไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียง แข่งขันด้วยความรู้ความสามารถ ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่ายอมให้กับระบบอุปถัมภ์ ใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เต็มที่เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับประชาชน ไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคต จว.ต.ก. ในวันที่ 20 ธ.ค. 63 ที่จะถึงนี้ และฝากให้เลือก นายก อบจ.ตาก เบอร์ 3 และทีม ส.อบจ.ตาก ของคณะก้าวหน้า

ยุติกิจกรรมในเวลา 1650  โดย คณะนายธนาธรได้ออกเดินทางในเวลา 1710  เพื่อไป จว.พ.ล. เพื่อช่วยกิจกรรมหาเสียงของผู้สมัคร นายก อบจ.พิษณุโลก ต่อไป

อ่านต่อ