ผู้ค้าเบียร์ ร้อง ศบค. ขอขายคราฟท์เบียร์ในร้าน ทำไม 7-11 ขายได้?

เมื่อ 25 ม.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการโควิด (ศบค.) กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร สมาคมคราฟต์เบียร์แห่งประเทศไทย

Read more