คริษฐ์ ราษฎร2563 รับข้อหา ที่โรงพัก ให้การปฏิเสธ

เมื่อ 15 ก.พ. 64 ที่ สน.พหลโยธิน กรณี นายคริษฐ์ อร่ามพิบูลกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปี สมาชิกกลุ่ม “คะน้าราดซอส”​ เข้ารับทราบ 8 ข้อหา

Read more