กลุ่มไทยไม่ทน ร้อง ผบ.ตร. ใช้ความรุนแรง Car mob

กลุ่มไทยไม่ทน ร้อง ผบ.ตร. ใช้ความรุนแรง Car mob เมื่อ 3 ส.ค.64 เวลา 1000 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read more