ตู่จตุพร ไทยไม่ทน ปราศรัยจวกรัฐล่ม ชวนมาไล่ตู่ประยุทธ์

ตู่จตุพร ไทยไม่ทน ปราศรัยจวกรัฐล่ม ชวนมาไล่ตู่ประยุทธ์ เมื่อ 3 ก.ค.64 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน

Read more