ตู่-วีระ นำราษฎรไทยไม่ทน ม็อบไล่ตู่ประยุทธ์

ตู่-วีระ นำราษฎรไทยไม่ทน ม็อบไล่ตู่ประยุทธ์ เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่ แยกผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคี

Read more

ตู่จตุพร ไทยไม่ทน ม็อบไล่ตู่ประยุทธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล

ตู่จตุพร ไทยไม่ทน ม็อบไล่ตู่ประยุทธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 24 มิ.ย.64 ที่ แยกผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มไทยไม่ทน

Read more