ราษฎรนนทบุรี ราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงถามวัคชีนโควิด

ราษฎรนนทบุรี ราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงถามวัคชีนโควิด เมื่อ 16 ก.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กลุ่มราษฎร

Read more

ราษฎรนนทบุรี ร่วมราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงถามวัคชีน

ราษฎรนนทบุรี ร่วมราษฎรอาชีวะ ม็อบทวงถามวัคชีน เมื่อ 16 ก.ค. 64 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กลุ่มราษฎร

Read more

ราษฎรอาชีวะปกป้อง ปชช. ม็อบต้านล็อกดาวน์

ราษฎรอาชีวะปกป้อง ปชช. ม็อบต้านล็อกดาวน์ เมื่อ 9 ก.ค.64 ที่เชิงสะพานชมัยมรุษฐ กลุ่มอาชีวะปกป้องประชาชน

Read more