ราษฎรอาชีวะปกป้อง ปชช. ม็อบต้านล็อกดาวน์

ราษฎรอาชีวะปกป้อง ปชช. ม็อบต้านล็อกดาวน์ เมื่อ 9 ก.ค.64 ที่เชิงสะพานชมัยมรุษฐ กลุ่มอาชีวะปกป้องประชาชน

Read more