โตโต้ ราษฎรWeVo บุกสภา ฟ้องศิระ ตร. ใช้ความรุuแรง

โตโต้ ราษฎรWeVo บุกสภา ฟ้องศิระ ตร. ใช้ความรุuแรง เมื่อ 1 พ.ย.64 เวลา 1200 ที่รัฐสภา กรณี กลุ่ม We Volunteer

Read more