ม็อบเมียนม่าร์ ประท้วงต่อเนื่อง ปล่อยซูจี

เมื่อ 7 มี.ค.64 ที่ หน้ายูเอ็น สหประชาชาติ กลุ่มชาวเมียนม่า เรียกร้องความเป็นธรรมจากสถานการณ์ที่มีทหารของประเทศเมียนม่า

Read more

เมียนมาร์ม็อบไม่หยุด ร้องปล่อยซูจี

เมื่อ 4 มี.ค.64 ที่ หน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่ม แรงงาน/ประชาชน ชาวเมียนมา นำโดย นายวีระ เเสงทอง สัญชาติพม่า วัตถุประสงค์ นัดรวมตัวจัดกิจกรรม แสดงออกเชิงสัญลักษณ์

Read more

ม็อบเมียนมาร์ไม่ทน ต้านรัฐประหาร ปล่อยซูจี

เมื่อ 2 มี.ค.64 ที่ หน้า องค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่ม แรงงาน/ประชาชน ชาวเมียนม่า นำโดย นายวีระ เเสงทอง สัญชาติเมียนม่า

Read more

ม็อบเมียนมาร์ไม่ทน ร้องทูตอินโด ช่วยต้านรัฐประหาร

เมื่อ 23 ก.พ.64 กลุ่มประชาชนชาวเมียนม่า ประมาณ 120 คน นำโดย นายไซ เลา เดินทางมาที่ สอท.อินโดนีเซีย เพื่อยื่นหนังสือถึง สอท.อินโดนีเซีย

Read more

ม็อบเมียนมาร์ ไม่ทน ร้อง UN ปล่อย ซูจี

เมื่อ 22 ก.พ.64 ที่ เกาะกลางหน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) ประชาชนชาวเมียนม่า นำโดย Mr.Sai Lao Mai วัตถุประสงค์ กลุ่มนัดหมายหยุดงาน

Read more

เมียนมาร์ไม่ทน ม็อบต่อต้านเผด็ ຈกา s หน้า UN

เมื่อ 22 ก.พ.64 ที่ เกาะกลางหน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) ประชาชนชาวเมียนม่าร์ นำโดย Mr.Sai Lao Mai วัตถุประสงค์ กลุ่มนัดหมายหยุดงานเดินทางมาเรียกร้อง

Read more

เมียนมาร์ไม่อยู่อย่างn าส ม็อบหน้า UN

เมื่อ 21 ก.พ.64 กรณีประชาชนชาวเมียนม่า เดินทางมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากสถานการณ์ที่มีทหารของประเทศเมียนม่า ได้รัฐประหารขึ้นในประเทศ

Read more

ม็อบเมียนมาร์ไม่ทน ไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส

เมื่อ 21 ก.พ.64 ที่ เกาะกลางหน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) ประชาชนชาวเมียนม่า วัตถุประสงค์ กลุ่มเดินทางมาเรียกร้องความเป็นธรรม

Read more

ม็อบเมียนมาร์ ไม่ทนรัฐประหาร ร้องทูต US

เมื่อ 18 ก.พ. 64 ที่ สถานทูตสหรัฐอเมริกา กลุ่มชาวเมียนม่า นําโดย นายนอง นอง วัตถุประสงค์ เพื่อยื่นหนังสือกรณีรัฐประหารในประเทศเมียนมาร์

Read more

ม็อบเมียนมาร์ไม่ทนรัฐประหาร ให้ปล่อย ซูจี

เมื่อ 14 ก.พ.64 ที่ เกาะกลางหน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) ประชาชนชาวเมียนม่า วัตถุประสงค์ กลุ่มเดินทางมาเรียกร้อง

Read more